Met grote trots kunnen wij melden dat wij vanaf vandaag twee Java Champions in dienst hebben. Roy van Rijn is tot deze elite club toegevoegd door de Java Champions community zelf.

Java Champion kan je worden als je een aanzienlijke bijdrage hebt geleverd aan de Java community. Dit kan je doen door talks te geven, blogs te plaatsen, een JUG te leiden of te faciliteren, Java te promoten etc. Dan wordt je voorgedragen door een andere Champion, waarna een stemmingsronde volgt. Er moeten dan voldoende positieve stemmen zijn (en geen negatieve) en dan is het zo ver. Je bent Java Champion.